Munin Mikrotik tīkla plūsmas pārraudzības spraudnis

Šajā lapā ir aprakstīts, kā izveidot Munin Mikrotik maršrutētāja tīkla pārraudzības spraudni.

Mikrotik maršrutētāja sagatavošana

Saskaņā ar Mikrotik dokumentāciju maršrutētājam iespējo SNMP pārraudzību.

Spraudņa sagatavošana

 1. Uz servera, no kura tiks veikta Mikrotik pārraudzība, uzstāda snmpget:

  sudo apt-get install libnet-snmp-perl
 2. Uz Munin mezgla, kurā tiek veikta pārraudzība, kā root lietotājs, piemēram, mapē /home/bin/ izveido izveido failu, munin_mikrotik_if ar sekojošu saturu:

  #!/bin/bash
  case $1 in
    config)
    echo "graph_title Mikrotik traffic through $2"
    echo "graph_info Traffic through Mikrotik router $2 interface"
    echo "graph_args --base 1000 -l 0"
    echo "graph_scale yes"
    echo "graph_category network"
    echo "graph_vlabel bytes per second"
    echo "${2}_in.label bytes in"
    echo "${2}_in.info Traffic on the $2 interface."
    echo "${2}_in.type COUNTER"
    echo "${2}_in.min 0"
    echo "${2}_out.label bytes out"
    echo "${2}_out.info Traffic on the $2 interface."
    echo "${2}_out.type COUNTER"
    echo "${2}_out.min 0"
    exit 0;;
  esac
  if [ -z "$1" -o -z "$2" -o -z "$3" ]; then
    exit 1
  fi
  echo "${1}_in.value $(snmpget -v 2c -c local mikrotik ${2}| awk '{print $NF}')"
  echo "${1}_out.value $(snmpget -v 2c -c local mikrotik ${3}| awk '{print $NF}')"
  exit 0
 3. Uzliek failam izpildes tiesības:

  chmod +x munin_mikrotik_if
 4. Mapē /etc/munin/plugins izveido, piemēram, failu mikrotik_ether1 ar sekojošu saturu:

  #!/bin/bash
  ifid=$(basename $0|awk -F"_" '{print $NF}')
  inid=".1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.1"
  ouid=".1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.1"
  if [ "$1" == "config" ]; then
    params="config $ifid"
  else
    params="$ifid $inid $ouid"
  fi
 5. Pārliecinās, ka palaižot skriptu ./mikrotik_ether1, tas atgriež aptuveni šādu saturu:

  ether1_in.value 177090859243
  ether1_out.value 501667535815
 6. Pārstartē Munin mezglu:

  /etc/init.d/munin-node restart
 7. Pārliecinās, ka ievadot komandu munin-run mikrotik_ether1, tā atgriež aptuveni šādu saturu:

  ether1_in.value 177090859243
  ether1_out.value 501667535815

Saites

 

Izveidojis Valdis Vītoliņš 2017-09-21 16:47
Pēdējais mainījis Valdis Vītoliņš 2017-10-03 15:37
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License