Munin veiktspējas pārraudzības rīks

Vispirms vēlams:  Apache tīmekļa serveris

Munin ir servera veiktspējas pārraudzības rīks.
Munin sastāv no servera, kas apkopo pārraudzības datus un viena vai vairākiem "mezgliem", kas šos datus sagatavo.

Saturs

Vienkāršā uzstādīšana

 1. Uzstāda nepieciešamās pakotnes:

  sudo apt-get install munin munin-node
 2. Ja nepieciešams, izmaina failu /etc/munin/apache.conf:

  # Allow from 127.0.0.1/8 ::1
  Allow from all
 3. Atver http://localhost/munin

Munin mezgla uzstādīšana

 1. Uzstāda munin-node:

  sudo apt-get install munin-node
 2. Ja munin mezgls nav uz tās pašas "mītnes" kur serveris, nepieciešams modificēt konfigurācijas failu /etc/munin/munin-node.conf, pievienojot rindu:

  allow ^52\.58\.11\.108$
  kur 52.58.11.108 ir munin servera adrese.
 3. Norāda mītnes nosaukumu munin servera pārskatos:

  host_name myhost
 4. Ja uz servera ir ugunssiena, iekļauj sekojošu rindu Iptables pakešu filtrēšanas pārvaldības lietotne konfigurācijā:

  #Munin
  iptables -A INPUT -p tcp -s aa.bb.cc.dd/32 --dport 4949 -j ACCEPT

  un saglabā konfigurāciju

 5. Vairumā gadījumu spraudņa darbību var pārbaudīt, to palaižot skriptu. Ja parādās kļūda:

  ...Can't open /plugins/plugin.sh

  tad palaiž to korektāk ar komandu:

  munin-run spraudnis
 6. Papildu spraudņus pieslēdz, izveidojot simbolisko saiti no attiecīga skripta /usr/share/munin/plugins/ uz /etc/munin/plugins

Iestatījumu maiņa

 1. Ja pārraugāmo servisu iestatījumi atšķiras no noklusētajiem, tos norāda failā /etc/munin/plugin-conf.d/munin-node. Piemēram, pievienojot sekojošas rindas:

  [squid_*]
  env.squidport 8080
  Jāņem vērā, ka šajā gadījumu skripts ar vienkāršu palaišanu nedarbojas un ir jāgaida, kad to izsauc (pēc 5 min) munin-node process.

  Skatīt arī Munin Environment variables

Apache pārraudzība

 1. Izveido simboliskās saites no /etc/munin/plugins/ uz visiem /usr/share/munin/plugins/ mysql.. failiem:

  cd /usr/share/munin/plugins
  find . -name "apache*" -exec ln -s /usr/share/munin/plugins/{} /etc/munin/plugins/ \;
 2. Iespējo Apache moduli:

  a2enmod status
 3. Pārbauda, ka Modulis strādā, ievadot atgriež yes:

  /usr/share/munin/plugins/apache_processes autoconf
  yes

  vai arī

  links http://localhost/server-status?auto

  rāda apmēram šādu saturu:

  Total Accesses: 182
  Total kBytes: 1945
  CPULoad: .0120664
  Uptime: 663
  ReqPerSec: .27451
  BytesPerSec: 3004.04
  BytesPerReq: 10943.3
  BusyWorkers: 1
  IdleWorkers: 9
  Scoreboard: __.__...
 4. Ja tiek izmantots Apache Rewrite, failā /etc/apache2/sites-enabled/000-default sākuma daļā pievieno rindu:

  RewriteRule ^/server-status$ - [L]
 5. Pārstartē apache:

  /etc/init.d/apache2 restart

Kļūdu novēršana

 1. Ja izpildot moduļus parādās kļūda:

  no (LWP::UserAgent not found)

  uzstāda papildu bibliotēkas:

  sudo apt-get install libwww-perl

MySQL pārraudzība

 1. Izveido simboliskās saites no /etc/munin/plugins/ uz visiem /usr/share/munin/plugins/ mysql..  failiem:

  cd /usr/share/munin/plugins
  find . -name "mysql*" -exec ln -s /usr/share/munin/plugins/{} /etc/munin/plugins/ \;

PostgreSQL pārraudzība

 1. No http://muninpgplugins.projects.postgresql.org/ lejuplādē muninpgplugins-0.2.2.tar.gz failu.
 2. Atarhivē to.
 3. Pārvieto spraudņus uz /usr/share/munin/plugins.
 4. Uzstāda papildu bibliotēkas:

  sudo apt-get install libdbd-pg-perl
 5. Palaiž ./install.sh manadb lai uzģenerētu komandas simbolisko saišu izveidei
 6. Nomaina konfigurāciju (pieteikšanās vārdu, paroli u.tml.):

  my $dbhost = $ENV{'dbhost'} || 'localhost';
  my $dbname = $ENV{'dbname'} || 'openbravo';
  my $dbuser = $ENV{'dbuser'} || 'postgres';
  my $dbport = $ENV{'dbport'} || '5432';
  my $dbpass = $ENV{'dbpass'} || 'passwd';
  Vismaz sākot ar 8.3 versiju, mainīt postgresql.conf failu nav nepieciešams.

Citu spraudņu iedarbināšana

 1. Standarta komplektā iekļautie spraudņi atrodas mapē /usr/share/munin/plugins. Lai tos iedarbinātu, no mapes /etc/munin/plugins izveido simbolisko saiti uz nepieciešamo failu, piemēram:

  ln -s /usr/share/munin/plugins/ircu /etc/munin/plugins/ircu
 2. Dažiem spraudņiem konfigurācijas iestatijumus norāda simboliskās saites nosaukumā, piemēram:
   • ip_92.240.68.210 (tam vajag arī iptables likumus)
   • /ntp_europium_canonical_com

Munin servera uzstādīšana

 1. Uzstāda munin serveri:

  apt-get install munin
 2. Apskata /etc/munin/munin.conf failu. Tas ir sagatavots lokālā servera pārraudzībai. Ja nepieciešams, var nomainīt resursdatora nosaukumu:

  # a simple host tree
  # [localhost.localdomain]
  [grupa;mansdators]
      address 127.0.0.1
      use_node_name yes
  [grupa;mansdators1]
      address 111.222.333.444
      use_node_name yes
 3. Lai saņemtu brīdinājumus pa pastu, saskaņā ar šo instrukciju, failā /etc/munin/munin.conf pievieno rindas:

  contacts me # may be unnecessary and cause warnings
  contact.me.command mail -s "Munin: ${var:host} ${var:graph_title}" root@odo.lv
  1. Ja vēlas, lai brīdinājumus saņemtu katras 5 minūtes, pievieno rindu:

   contact.me.always_send warning critical
 4. Papildina /var/www/robots.txt failu ar rindu:

  User-agent: *
  ...
  Disallow: /munin/
 5. Atjauno izmainīto munin servera konfigurāciju:

  sudo -u munin /usr/bin/munin-cron
 6. Monitoru rezultātus apskata tīmekļa lapā http://localhost/munin/, kur localhost nomaina uz cita datora IP adresi, ja tas netiek darbināts uz tā paša datora.

Pārskatu pielāgošana

Ja nepieciešams pielāgot pārskatu stilu, izmaina css failus /etc/munin/static/ mapē.

Pārskatu publiskošana

Pēc noklusēšanas munin pārskati ir piejami tikai atverot lokālo adresi.
 1. Lai munin pārskatus padarītu publiski pieejamus, atver failu /etc/munini/apache24.conf un divās vietās izmaina rindas no Require local uz Require all granted

  1. Pārstartē Apache serveri:

   /etc/init.d/apache2 restart

  Kļūdu novēršana

  Grafikos nav jaunu rezultātu

  Nodrošina, ka faili mapē /var/run/munin ir ar rakstīšanas tiesībām munin lietotājam:

  chown -R munin:root /var/lib/munin
  chown -R munin:www-data /var/www/munin
  chown -R munin:root /var/log/munin
  chown -R munin:root /var/run/munin

  Tiek saņemti ziņojumi ... UNKNOWNs:...

  Iestatījumu failā /etc/munin/munin-node.conf palielina noildzi, no noklusētajām 60s uz, piemēram, 300:

  timeout 300

  Pārstartē munin mezglu:

  /etc/init.d/munin-node restart

  Tiek saņemti ziņojumi: ...UNKNOWNs: /run/user/1000 is unknown...

  Izslēdz no pārraudzības /run/user/1000, /etc/munin/plugin-conf.d/munin-node pievienojot rindas:

  [df*]
  env.exclude_re ^/run/user/

  Pārstartē munin mezglu:

  /etc/init.d/munin-node restart

  Nedarbojas IP6 plūsmas statistikas spraudnis

  munin-run ip6_2a02_500_4501_210 parāda

  ip6tables v1.4.12: can't initialize ip6tables table `filter': Permission denied (you must be root)
  1. Failā /etc/munin/plugin-conf.d/munin-node pievieno rindas:

   [ip6_*]
   user root
  2. Pārstartē Munin-node procesu:

   sudo /etc/init.d/munin-node restart

  Palaižos spraudni "Missing dependency Cache::Cache at ..."

  1. Uzstāda papildu Perl pakotnes:

   apt-get install libcache-{perl,cache-perl}

  Nedarbojas Proftpd pārraudzība

  Palaižot spraudni no komandrindas

  munin-run proftpd_bytes

  Atgriež kļūdu:

  File /var/log/proftpd/xferlog cannot be read.

  Failā root@odo:/etc/munin/plugin-conf.d/munin-node pievieno rindas:

  [proftpd_*]
  user munin
  group adm

  sh: 1: mail: not found

  Ja saņem e-pastu ar augšminēto saturu, uzstāda mail programmu:

  sudo apt-get install mailutils

  Saites

  Vispirms vēlams:  Apache tīmekļa serveris

   

Izveidojis Valdis Vītoliņš 2008-08-09 16:30
Pēdējais mainījis Valdis Vītoliņš 2017-06-03 00:37
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License