Aws S3 rezerves kopiju veidošana

Šajā lapā aprakstīts, kā veidot rezerves kopijas uz AWS S3 krātuvi, izmantojot AWS komandrindas klientu.

Saturs

Standarta pakotnes uzstādīšana

AWS klientu no standarta pakotnes uzstāda, izpildot komandu:

sudo apt install awscli

Izstrādātāja pakotnes uzstādīšana

Rīkojas saskaņā ar šo aprakstu

Lietošana

S3 krātuves iestatīšana

 1. Izveido jaunu AWS S3 krātuvi (bucket), kā tas aprakstīts šeit un izveido tajā jaunu mapi.
 2. Ja nepieciešams, izveido jaunu piekļuves atslēgu un saglabā piekļuves identifikatoru un piekļuves atslēgas vērtības.

S3 klienta iestatīšana

 1. Lietotāja mājas mapē (ja root lietotājam, tad /root/) izveido mapi .aws un izmaina tās tiesības:

  chmod 700 /root/.aws
 1. .aws mapē izveido failus:
  1. config failu ar, piemēram, sekojošu saturu:

   [default]
   region = eu-central-1
  2. credentials failu ar, piemēram, sekojošu saturu:

   [default]
   aws_access_key_id = aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
   aws_secret_access_key = aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

   kur ...aaa... ir attiecīgi atslēgas identifikators un tās vērtība.

Rezerves kopēšana ar grūšanu uz S3 krātuvi

 1. Izveido failu, piemēram, /home/bin/s3-sync, ar sekojošu saturu

  #!/bin/bash
  backup_dir="/home/backup"
  bucket="mybucket"
  chost="myhost"
  cd $backup_dir
  printf "  - S3 synchronization -\tstarted\t\t`date`\n">>log
  nice -n 19  aws s3 sync --quiet --delete /home/backup/ s3://${bucket}/${chost} >> err_log
  printf "\t\t\t\t finished\t`date`\n">>log
 2. Padara failu izpildāmu tikai attiecīgajam, piemēram, root lietotājam:

  chmod 700 /home/bin/s3-sync
 3. Ieplāno faila izpildi, crontab pievienojot, piemēram, sekojošu rindu:

  0 6 * * *  /home/bin/s3-sync

 

Izveidojis Valdis Vītoliņš 2017-09-02 13:41
Pēdējais mainījis Valdis Vītoliņš 2017-09-02 19:08
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License