Atpakaļ
Ergonomiskās tastatūras uzlabošana
Tālāk
Ergonomiskās tastatūras uzlabojumu rezultāti

Tastatūru kvantitatīvais salīdzinājums

Kā mums savā laikā mācīja fizikā, būtība slēpjas galējībās, tāpēc, lai izvērtētu dažādus ieguvumus un zaudējumus, ar Carpalx centos atrast sliktākos un labākos iespējamos izklājumus.

Sliktākais atrastais variants (ar koda nosaukumu chftbv, optimizācijā iekļauta ciparu rinda, kopējā darbietilpība: 9.87):

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 s a
o — f h , v y c . d u e '
q / ` \ [ = ; ] w x k
r b z g n p l m j t

un labākais atrastais variants (aaxcje, optimizācijā iekļautas tikai burtu rindas, kopējā darbietilpība: 1.56):

` 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 — =
l j ī d p b o v ā g w / q
r s i n k ' a u e t m
[ z , . x h f c ē y

Kā optimālo variantu, ņemot vērā arī citus kritērijus, izvēlējos euank' (darbietilpība 1,60):

` 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 — =
ē o ā p b j d ī l g / [ q
e u a n k ' s i t r m
x z c v w f y h , .

Ilustrācijai sekojošā grafikā ir parādīta kopējā tastatūru darbietilpība. Tā kā varianti ir atrasti ar mēģinājumu un kļūdu metodi, izvērtējot "tikai" ~25 miljonus no ~10^59 variantiem, protams, nevar apgalvot, ka ir atrasts absolūtais minimums un maksimums. Tomēr ir liela ticība, ka tie neatšķiras vairāk par ~15% no atrastajiem variantiem, jo, piemēram, labākie optimizētie izklājumi "drūzmējas" ap kopējo darbietilpību 1,5-1,7.


 Pēc šāda apkopojuma ar saprast sekojošas lietas:

  1. Daudziem cilvēkiem nav iebildumu pret Qwerty tastatūru, jo tā pēc kopējās darbietilpības tomēr ir tuvāk labākajam nekā sliktākajam variantam. Tāpēc pāriet uz ērtāku variantu daudzi neredz nopietnu vajadzību.
  2. Daudzi neizvēlas Šusildatec, jo tā, lai arī daudz savādāka, nav būtiski labāka par Qwerty. 
  3. Var redzēt, ka daudzi pilnībā neoptimizēti tastatūras izklājumi ir tikai nedaudz sliktāki par pilnībā optimizētu. Tāpēc izklājuma izvēlē var ņemt vērā arī citus nosacījumus, kā izklājuma kārtību, taustiņu izvietojumu un dažādu valodu atbalstu.

Sekojošā attēlā ir parādīta kopējā darbietilpība dažādiem izklājumiem latviešu un angļu valodām:

Izklājuma izvēles apsvērumi

Tā kā ar skaitliskiem aprēķiniem nevar ņemt vērā visus tastatūras lietošanas apsvērumus, pēc simulācijas ar Carpalx, pieļāvu atkāpes no "pilnībā optimizēta" izklājuma.

Karstie taustiņi

Carpalx, protams, ņem vērā tikai rakstīšanai nepieciešamo darbu, bet neievēro citas darbības. Tāpēc optimālā risinājuma izvēle tika ierobežota tā, lai aptuveni vienkopus saglabātos bieži izmantotie "karstie" taustiņi A, X, Z, C un V (piemēram, standarta darbība ir Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+V). Tā kā latviešu valodā nevar panākt, lai ar optimālu slodzi zem vienas rokas pirkstiem būtu gan A, gan S taustiņš, pārbīdei zem labās rokas tika ziedots S taustiņš, jo to izmanto saglabāšanai, kas nav īpaši saistīta ar citām darbībām.

Taustiņu izvietojuma kārtība

Otra lieta, ko carpalx neņem vērā ir taustiņu izvietojuma kārtība saskaņā ar "gaumi" vai "sistēmu", jo latīņu burti, ja neņem vērā to dalījumu patskaņos vai līdzskaņos, ir pilnībā neatkarīgi viens no otra. Latviešu valodā mēs uzskatām, ka mīkstais/garais burts ir saistīts ar attiecīgo cieto/īso burtu. Tastatūrā iekļautajiem garajiem burtiem Ā, Ē, Ī šo saistību var attēlot izvietojumā neko daudz nezaudējot, jo parasti tie nav kopā ar attiecīgo īso burtu A, E, I (tādi vārdi kā jāapstrādā, neēst, ieēst ir retums, bet āa, ēe, iī vai īi vispār nav sastopami). Tāpēc, lai tastatūras izklājumu būtu vieglāk apgūt, atrastie varianti tika attiecīgi pielaboti, praktiski nepasliktinot tās rādītājus.

Valodu atbalsts

Lai arī optimālo risinājumu, protams, meklēju latviešu valodai, ņēmu vērā arī angļu valodas klātbūtni. Tāpēc no līdzīgiem izkārtojumiem latviešu valodā izvēlējos tos, kas ir pietiekami labi arī angļu valodai. Rezultātā izklājums ir labāks gan latviešu, gan arī angļu valodai. Patiesībā tas ir pietiekami labs visām valodām, kurās raksta ar latīņu burtiem, jo burtu izvietojums samērā labi atbilst burtu izplatībai pasaulē kopumā.

Pirkstu slodze

Carpalx pietiekami labi neņem vērā arī pirkstu vidējās noslodzes sadalījumu. Piemēram, arī kopumā labākajai atrastajai tastatūrai, pirkstu slodze ir salīdzinoši nevienmērīga — pirkstiem no kreisās puses uz labo, neskaitot īkšķus (%): 6, 13, 15, 16, 20, 9, 10, 9.

Mana pieredze savukārt rāda, ka (vismaz man) tas ir svarīgi. Tāpēc no iespējamiem variantiem izvēlējos to, kur pirkstu noslodze vienmērīgi un nedaudz mazinās virzienā uz ārējiem pirkstiem.

Interesanti, ka Qwerty tastatūrai, lai arī pirkstiem ir salīdzinoši daudz jālēkā pa rindām, slodze angļu valodā ir diezgan atbilstoša, bet latviešu valodā tā ir pārāk liela mazajiem pirkstiņiem:


 Šusildatec tastatūra savukārt krīt otrā galējībā. Rakstot latviski, mazie pirkstiņi praktiski netiek izmantoti un ar abiem rādītājpirkstiem ir jāraksta 2/3 no visa teksta. Savukārt rakstot angļu valodā, nesamērīgi daudz nākas izmantot labās rokas zeltnesi un mazo pirkstiņu:


 Modernajā variantā pirkstu slodze ir vienmērīgāka, vidējie pirksti tiek lietoti vairāk, bet ārējie mazāk, rakstot gan angļu, gan latviešu valodās:


 Detalizētus datus varat apskatīt lejuplādējot Tastaturas.ods.

Atpakaļ
Ergonomiskās tastatūras uzlabošana
Tālāk
Ergonomiskās tastatūras uzlabojumu rezultāti
Tagi:
Izveidojis Valdis Vītoliņš 2011-02-05 19:55
Pēdējais mainījis Administrator 2016-04-02 15:05
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License